cookie notice

W celu zapewnienia właściwej i odpowiedniej kontroli oraz funkcjonalności Serwisu oraz umożliwienia lepszej nawigacji w ramach Serwisu, dostawcy usług pgb-Polska wykorzystują tzw. pliki "cookies" lub "web beacon".

Cookies to niewielkie pliki tekstowe lub informacje, które są przechowywane na dysku twardym użytkownika. Cookies to pliki, które śledzą, niejako, poprzednie wizyty na niektórych stronach internetowych oraz informacje związane z tymi wizytami. Istnieją techniczne pliki cookie (np. odnoszące się do ustawień językowych), pliki sesyjne (tymczasowe) oraz pliki śledzące (cookie, które odnoszą się do zachowania użytkownika strony internetowej, który śledzi je na stronie internetowej i śledzi to zachowanie, aby zapewnić użytkownikowi jak najlepszą obsługę). Web beacon to elektroniczne obrazy, które umożliwiają zliczanie liczby osób odwiedzających daną stronę internetową i zapewniają dostęp do niektórych plików cookie.

pgb-Polska może wykorzystywać te narzędzia do śledzenia informacji o swoich systemach oraz do identyfikacji kategorii użytkowników na podstawie danych takich jak adres IP, domena, typ przeglądarki i odwiedzane strony. Informacje te są przekazywane webmasterom pgb-Polska, którzy wykorzystują je do analizy liczby osób odwiedzających poszczególne części witryny oraz do zapewnienia, że witryna funkcjonuje jako użyteczne i skuteczne źródło informacji. Dotyczy to, na przykład, rejestracji wyboru języka. Wykorzystuje się również Google Analytics.

Odwiedzający może w każdej chwili skasować użycie plików cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej i w ten sposób zezwolić, uniemożliwić lub częściowo zezwolić na użycie plików cookie. W tym ostatnim przypadku istnieje możliwość ustawienia, które strony internetowe mogą umieszczać pliki cookie. W przypadku wszystkich innych stron internetowych, umieszczanie plików cookie jest wtedy zasadniczo zabronione.

Ani pliki cookie, ani web beacon używane na stronie internetowej nie zbierają imienia i nazwiska użytkownika ani jego adresu e-mail. W pewnych okolicznościach możliwe jest jednak, że odwiedzający nie będą mogli uzyskać dostępu do niektórych części strony internetowej, jeśli ich przeglądarka internetowa zostanie ustawiona w taki sposób, że odmówią umieszczania plików cookie.

---------

Cookies pgb-Polska
Pliki cookie składają się z kodu cząsteczkowego zainstalowanego w przeglądarce w celu wsparcia Właściciela w świadczeniu Usługi w opisanych celach. Pewne cele, dla których instalowane są Cookies wymagają również zgody Użytkownika.
Jeżeli instalacja Cookies opiera się na zgodzie, zgoda ta może być w każdej chwili swobodnie odwołana zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Techniczne Pliki Cookie i Pliki Cookie do celów statystyk zbiorczych

Działalność ściśle niezbędna dla funkcjonowania Służby
Aplikacja ta wykorzystuje Pliki Cookie do przechowywania sesji Użytkownika oraz wykonywania innych czynności niezbędnych do funkcjonowania tej Aplikacji, na przykład związanych z dystrybucją odwiedzających.

Czynności związane z przechowywaniem preferencji, optymalizacją i statystykami
Aplikacja ta wykorzystuje pliki cookie do przechowywania preferencji dotyczących przeglądania stron internetowych oraz do optymalizacji korzystania z nich przez Użytkownika. Pliki te obejmują na przykład Pliki cookie dotyczące ustawień języka i preferencji walutowych lub Pliki cookie służące do zarządzania statystykami wewnętrznymi przez stronę bezpośrednio włączoną przez Właściciela Strony.
Inne rodzaje Plików Cookie lub strony zewnętrzne, które instalują Pliki Cookie
Niektóre z wymienionych poniżej usług gromadzą dane statystyczne w anonimowej formie zbiorczej i mogą nie wymagać zgody Użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Właściciela - w zależności od sposobu ich opisania - bez pomocy podmiotów zewnętrznych.
Jeżeli usługi świadczone przez osoby trzecie są wymienione w poniższych narzędziach, mogą być one wykorzystywane do śledzenia zwyczajów przeglądania stron internetowych Użytkowników - oprócz informacji podanych w niniejszym dokumencie i bez wiedzy Właściciela. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności wymienionych usług.

Analizy
Usługi opisane w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi śledzenie i analizowanie ruchu internetowego, co może być wykorzystane do mapowania zachowań użytkowników.
Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics jest internetową usługą analityczną świadczoną przez Google Ireland Limited ("Google"). Google wykorzystuje zebrane informacje do śledzenia i analizowania korzystania z tej Aplikacji, tworzenia raportów dotyczących jej działalności oraz udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać zebrane informacje do obsługi i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.
Zebrane dane osobowe: Dane o plikach cookie i użytkowaniu.
Lokalizacja przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności. Uczestnik Osłony Prywatności (Privacy Shield).
Hotjar Form Analysis & Conversion Funnels (Hotjar Ltd.)
Hotjar jest usługą analityczną oferowaną przez Hotjar Ltd. ("Hotjar").
Hotjar stosuje się do standardowych nagłówków Do Not Track Headers. Oznacza to, że Twoja przeglądarka może powiedzieć skryptowi, aby nie przechowywał żadnych Twoich danych. Jest to ustawienie dostępne we wszystkich głównych przeglądarkach. Informacje o rezygnacji z Hotjar Ltd. można znaleźć tutaj.
Zebrane dane osobowe: Cookie i dane dotyczące użytkowania.
Lokalizacja przetwarzania: Malta - Privacy Policy - Opt out.
HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.)
HubSpot Analytics to usługa analityczna oferowana przez HubSpot, Inc.
Gromadzone dane osobowe: Dane o plikach cookie i użytkowaniu.
Lokalizacja przetwarzania: USA - Polityka Prywatności - Rezygnacja.

Heatmaps i rejestracja sesji
Usługi Heatmap służą do wskazywania tych części strony, do których Użytkownicy najczęściej poruszają myszką lub gdzie klikają. Wskazuje to, gdzie leży zainteresowanie. Usługi te pozwalają na przeglądanie i analizę ruchu na stronie oraz śledzenie zachowań Użytkowników. Niektóre usługi mogą rejestrować sesje i udostępniać je do wizualnego odtwarzania w późniejszym terminie.
Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)
Hotjar jest usługą nagrywania sesji i tworzenia map cieplnych dostarczaną przez Hotjar Ltd.
Hotjar stosuje się do standardowych nagłówków "Nie śledzić". Oznacza to, że Twoja przeglądarka może powiedzieć skryptowi, aby nie zapisywał żadnych Twoich danych. Jest to ustawienie dostępne we wszystkich głównych przeglądarkach. Informacje o rezygnacji Hotjar Ltd. można znaleźć tutaj.
Zebrane dane osobowe: Cookie, dane dotyczące użytkowania i różne rodzaje danych opisane w polityce prywatności serwisu.
Lokalizacja przetwarzania: Malta - Polityka Prywatności - Rezygnacja.

Interakcja z internetowymi platformami badawczymi
Tego typu usługa umożliwia bezpośrednią interakcję z zewnętrznymi platformami ankiet online z poziomu stron tej aplikacji.
Jeśli jedna z tych usług jest zainstalowana, może ona zbierać dane dotyczące przeglądania i użytkowania ze stron, na których jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy nie korzystają aktywnie z usługi.
Widżety Hotjar Poll & Survey (Hotjar Ltd.)
Widżety Hotjar Poll & Survey są usługami, które umożliwiają interakcję z platformą Hotjar oferowaną przez Hotjar Ltd..
Hotjar stosuje się do standardowych nagłówków "Nie śledź". Oznacza to, że Twoja przeglądarka może powiedzieć skryptowi, aby nie przechowywał żadnych Twoich danych. Jest to ustawienie dostępne we wszystkich głównych przeglądarkach. Informacje o rezygnacji Hotjar Ltd. można znaleźć tutaj.
Zebrane dane osobowe: Cookie, dane dotyczące użytkowania i różne rodzaje danych.
Lokalizacja przetwarzania: Malta - Privacy Policy - Opt Out.

Zarządzanie tagami
Ten rodzaj usługi pomaga właścicielowi w scentralizowanym zarządzaniu wszelkimi znacznikami lub skryptami potrzebnymi do tej aplikacji.
W rezultacie, dane użytkowników przepływają przez te usługi, co może prowadzić do zatrzymania tych danych.
Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager jest usługą zarządzania tagami świadczoną przez Google Ireland Limited.
Gromadzone dane osobowe: Dane o plikach cookie i użytkowaniu.
Lokalizacja przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności. Uczestnik Tarcza prywatności.

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform.
Ten rodzaj usługi pozwala na przeglądanie i interakcję z treściami przechowywanymi na zewnętrznych platformach bezpośrednio na stronach tej aplikacji.
W przypadku zainstalowania tego typu usługi, może ona nadal zbierać dane o ruchu na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.

Widżet wideo YouTube (Google Ireland Limited)
YouTube jest usługą wizualizacji treści wideo dostarczaną przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Aplikacji umieszczanie takich treści na swoich stronach.
Zebrane dane osobowe: Dane o plikach cookie i użytkowaniu.
Lokalizacja przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności. Uczestnik Tarcza prywatności.

Widżet Google Maps (Google Ireland Limited)
Google Maps to usługa wizualizacji map świadczona przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Aplikacji umieszczanie tego typu treści na swoich stronach.
Gromadzone dane osobowe: Dane o plikach cookie i użytkowaniu.
Lokalizacja przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności. Uczestnik Tarcza prywatności.
Zgoda lub odwołanie instalacji Cookies.
Oprócz informacji zawartych w niniejszym dokumencie, Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej i - na przykład - uniemożliwić instalowanie plików cookie przez podmioty zewnętrzne. Preferencje w przeglądarce mogą być również wykorzystywane do usuwania plików cookie zainstalowanych w przeszłości, w tym plików cookie, które mogły być przechowywane przez tę stronę internetową po pierwszym zezwoleniu na to. Na przykład, użytkownicy mogą znaleźć informacje na temat zarządzania Cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Internet Explorer.
W odniesieniu do Plików Cookie instalowanych przez osoby trzecie, Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofać zgodę klikając na odnośnik opt-out (jeśli istnieje), korzystając ze środków oferowanych w polityce prywatności osób trzecich, lub kontaktując się z osobą trzecią.
Niezależnie od powyższego, Użytkownicy mogą również stosować się do instrukcji EDAA EDAA (EU), Network Advertising Initiative (US) i Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub innych podobnych usług powiązanych z niniejszym dokumentem. Dzięki tym inicjatywom użytkownicy mogą wskazać swoje preferencje w zakresie śledzenia większości narzędzi reklamowych. Właściciel doradza Użytkownikom, aby korzystali z tego narzędzia oprócz informacji podanych w niniejszym dokumencie.

Właściciel i menedżer ds. przetwarzania
Kontaktowy adres e-mail właściciela: biuro@pgb-Polska.com.
Ponieważ instalacja Cookies przez osoby trzecie i innych systemów śledzenia przez usługi wykorzystywane w ramach tej aplikacji nie może być technicznie kontrolowana przez Właściciela, odniesienia do Cookies i systemów śledzenia zainstalowanych przez osoby trzecie są jedynie wskazówką. W celu uzyskania pełnych informacji na ten temat prosimy Użytkownika o zapoznanie się z polityką prywatności dotyczącą odpowiednich usług zewnętrznych wymienionych w niniejszym dokumencie.
Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność związaną z identyfikacją technologii opartych na plikach cookie, zalecamy Użytkownikom skontaktowanie się z Właścicielem w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania z plików cookie przez niniejszą Aplikację.

Definicje i ramy prawne

Dane osobowe (lub dane)
Wszelkie dane, które bezpośrednio, pośrednio lub w powiązaniu z innymi danymi - w tym osobisty numer identyfikacyjny - umożliwiają zidentyfikowanie lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane dotyczące wykorzystania
Informacje zbierane automatycznie z tej Aplikacji (lub usług zewnętrznych wdrożonych w tej Aplikacji), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników tej Aplikacji, adresy Uniform Resource Identifier (URI), czas zgłoszenia, metoda wykorzystana do przesłania zgłoszenia do serwera, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślnie, błąd, itp.). ), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego Użytkownika, różne dane dotyczące czasu trwania wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie aplikacji) oraz dane dotyczące przebiegu wizyty w ramach aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron oraz innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.
Użytkownik
Osoba korzystająca z niniejszego Aplikacji, która, o ile nie wskazano inaczej, jest zbieżna ze Skarżącym
Istotne
Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.
Przetwarzający dane (lub nadzorca danych)
Osoba fizyczna lub prawna, agencja rządowa, serwis lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Przetwarzającego, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności.
Przetwarzający (lub Właściciel)
Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z niniejszej Aplikacji. O ile nie wskazano inaczej, Właścicielem Aplikacji jest Kontroler.
Niniejsza Aplikacja
Środki, za pomocą których gromadzone są lub przetwarzane dane osobowe Użytkownika.

Serwis
Usługa oferowana przez niniejszą Aplikację opisana w odpowiednich warunkach (jeśli są dostępne) oraz na tej stronie/aplikacji.
Unia Europejska (lub UE)
O ile nie wskazano inaczej, wszystkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Cookie
Małe zestawy danych przechowywane w urządzeniu użytkownika.

Informacje prawne
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone na podstawie przepisów różnych aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia europejskiego 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do niniejszej aplikacji, o ile w niniejszym dokumencie nie stwierdzono inaczej.

Polityka prywatności
Polityka prywatności pgb-Polska.com