Fundusze Norweskie

fundusze norweskie final

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma pgb-Polska Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Poddziałania 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 pt. „Zestaw wkręcający do kotwienia lekkich konstrukcji zewnętrznych w tym do naziemnych instalacji fotowoltaicznych”   (Numer wniosku NORW.19.01.01-24-0007/20).

 

Celem przedmiotowego projektu  jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu i produktu.

 

Efektem realizacji projektu  będzie rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu w postaci zestawu wkręcającego do kotwienia lekkich konstrukcji zewnętrznych w tym do naziemnych instalacji fotowoltaicznych.

 

Koszt ogółem: 14 213 388.00 PLN zł

Kwota dofinansowania: 4 044 460.00 zł

 

 

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.norwaygrants.org, www.eeagrants.org