Nowy zestaw wkręcający

NOWY ZESTAW WKRĘCAJĄCY DO MOCOWANIA LEKKICH KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
I METALOWYCH 

Dostępny w sprzedaży od 03.2023

Sprawdź ulotkę po wiecej szczegółów

 

Nowy zestaw wkręcający

 

 

CHARAKTERYSTYKA

 • Możliwy demontaż w dowolnym momencie - bez wpływu na środowisko
 • Zastępuje betonowy fundament
 • Łatwa i szybka instalacja
 • Można zdemontować i zastosować ponownie
 • W 100% przyjazne środowisku
 • Pełna regulacja w zakresie 35-250 mm
 • Wspornik belki
 • Wykonane z polipropylenu
 • Odporność w zakresie - 50°C - 90°C
 • Regulacja poziomu
 • Zastępuje wiele innych rozwiązań

SOLIDNA KONSTRUKCJA

 

 

zestaw wkręcajacy

zestaw wkręcajacy

zestaw wkręcajacy

zestaw wkręcajacy

 

 

fundusze europejskie

Informujemy, że firma pgb-Polska Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Poddziałania 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku -Green growth, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, oś
priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 pt. „Zestaw wkręcający do kotwienia lekkich konstrukcji zewnętrznych w tym do naziemnych instalacji fotowoltaicznych” (Numer
wniosku NORW.19.01.01-24-0007/20).

 

Celem przedmiotowego projektu  jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu i produktu.

Efektem realizacji projektu  będzie rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu w postaci zestawu wkręcającego do kotwienia lekkich konstrukcji zewnętrznych w tym do naziemnych instalacji fotowoltaicznych.

Koszt ogółem: 14 213 388.00 PLN zł

Kwota dofinansowania: 4 044 460.00 zł

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.norwaygrants.orgwww.eeagrants.org