Jakość

Nasze kotwy nylonowe produkujemy i opracowujemy w naszym zakładzie produkcyjnym w Zabrzu, dlatego pgb-Polska może z dumą być członkiem ECAP (European Consortium of Anchor Producers, Europejskie Konsorcjum Producentów Kołków).

Nie tylko posiadamy certyfikat ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 ale też większość naszych produktów posiada atest ETA. Europejska Aprobata Techniczna (ETA) opiera się na raporcie z niezależnych badań oraz zapewnia stałą jakość naszych kotew SMART. Niezależne testy gwarantują, że nasze kotwy spełniają najwyższe standardy w zakresie wydajności i są zgodne z ustawodawstwem UE dotyczącym konstrukcji.

Nasz certyfikat ISO 9001

Firma pgb-Polska nieustannie in­westuje w rozwój nowych produktów, posiada duże doświadczenie, które wykorzystuje w ciągłym ulepszaniu i automatyzacji procesów produkcy­jnych. Produkty są na bieżąco atestowane i cer­tyfikowane.

Podczas produkcji zamocowań staramy się zminimalizować wpływ na środowisko. Opracowujemy kotwy i wybieramy surowce z myślą o zrównoważonym rozwoju. Ponadto zakazujemy stosowania niebezpiecznych procesów lub materiałów.

Zaangażowanie w ochronę środowiska

W pgb-Polska dotrzymujemy obietnic. „Zrównoważony biznes” nie jest pustym stwierdzeniem. Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska stopniowo nabiera kształtu. I możemy to udowodnić.

Co konkretnie oznacza dla nas zrównoważony biznes? Cóż, słońce jest podstawą każdego znanego nam zielonego źródła energii: sprawia, że wieje wiatr, sprawia, że drzewa i rośliny rosną, utrzymuje cieki wodne i o wiele więcej.

pgb-Polska posiada 550 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 250 kW . W ten sposób staramy się w jak największym stopniu korzystać z autonomicznej energii i starać się, aby nasz ślad węglowy był jak najmniejszy.

Ponadto, wysyłając nasze towary, staramy się ograniczać materiał opakowaniowy, a ponadto używamy materiału opakowaniowego (karton), który jest już poddany recyklingowi lub może być poddany recyklingowi. 

Na koniec uwzględniamy również różne sposoby cynkowania. Na przykład zapewniamy, że nasze śruby są ocynkowane i nie zawierają chromu VI oraz że są zgodne z wytycznymi dyrektywy RoHS.